Peter Östman

Vaikeinakin aikoina on kannettava vastuuta

Hallitus esitteli keskiviikkoyönä luettelon toimenpiteistä valtion talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteet ovat tarpeellisia, vaikka kaikki päätökset eivät olekaan mukavia eivätkä kaikilta osin oikeudenmukaisia. Useita indeksejä jäädytetään ja suurituloisten verotusta hieman kiristetään. Muun muassa lapsilisien leikkaaminen on asia, jota ei koeta oikeudenmukaiseksi. Yhteensä hallituksen suunnittelemat sopeutustoimet vuoden 2015 budjettiin ovat 1,6 miljardia ja kaiken kaikkiaan seuraavien neljän vuoden aikana runsaat 2,8 miljardia. Hallitus sopi myös 600 miljoonan euron kasvu- ja työllisyyspaketista.

Näiden summien yhteen kokoamiseksi vaadittiin useita pitkäksi venyneitä neuvotteluja. Tämä sen vuoksi, että hallitus koostuu puolueista, joista jokaisella oma ideologiansa, joka asettaa neuvotteluille haasteita. Osa päätöksistä on kuitenkin puolustettavissa. Tuloverotusta kiristetään vuonna 2015 siten, että tulotaso- ja inflaatiotarkistus jätetään huomiotta. Vastineeksi pienituloisten perus- ja ansiotulovähennystä korotetaan 100 miljoonalla eurolla. Progressiivisen tuloveroasteikon ylin raja laskettiin korkeille tuloluokille 90 000 euroon. Ne joita tämä koskettaa voivat todennäköisesti elää näiden leikkausten kanssa. Tupakkaveroa korotetaan 50 miljoonaa euroa, joka on myös täysin perusteltua. Voimalaitosten polttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan, kun taas aiempi päätös nostaa turpeen verotusta vuonna 2015 peruttiin. Tämä oli hyvä päätös. Nämä mainitut esimerkit koskevat joitakin hallituksen päätöksistä. Mutta usein, kuten nytkin, käy niin, että on joku yksittäinen asia, joka herättää paljon julkisuutta.

Tällä kertaa julkisuutta saanut asia oli lapsilisät, joihin kohdistuva leikkaus on 110 miljoonaa. Se muodostaa noin 7 prosentin leikkauksen. Nykyisessä tilanteessa maksettujen lapsilisien yhteenlaskettu kokonaissumma on 1,5 miljardia. Neuvottelujen alussa oli pöydällä useita vaihtoehtoja. Yksi ehdotus oli mm. nostaa lapsilisiä, mutta sen sijaan muuttaa ne veronalaiseksi tuloksi. Laskelmiemme mukaan progressiivisuus olisi kuitenkin kohdellut monilapsisia perheitä epäoikeudenmukaisesti. Seuraava ehdotus oli yleinen leikkaus lapsilisiin. Tämä leikkausesitys oli monikertainen verrattuna lopulliseen ratkaisuun. Vaikka Suomi on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, kristillisdemokraatit katsoivat, että isompi leikkaus olisi koetellut lapsiperheitä epäoikeudenmukaisesti. Me pyrimme pitämään leikkauksen enintään 5 % suuruisena, mutta pitkällisten neuvottelujen jälkeen oli lopputuloksena runsaan 7 prosentin leikkaus lapsilisiin. Euroissa laskettuna vähennys on yksilapsisessa perheessä noin 7 euroa, kaksilapsisessa perheessä noin 16 euroa ja kolmilapsisessa perheessä noin 27 euroa kuukaudessa. Päätös tarkoittaa tietenkin sitä, että perheet joutuvat kiristämään vyötään. Useimmat varmasti ymmärtävät, että kaikkien on otettava osaa säästötalkoisiin, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että lapsilisäleikkauksen olisi tullut olla hieman pienempi.

Mutta loppujen lopuksi, mielestäni ei ole oikea aika poimia poliittisia pisteitä ja paeta vastuuta. Kristillisdemokraatit haluavat olla puolustamassa meille tärkeitä asioita ja vaikuttamassa tulevaisuuden kehitykseen. Vaikeinakin aikoina.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat